Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

  • Bedrijfsgegevens

FysioMedischCentrumRijssen
www.fysiomedischcentrumrijssen.nl
KvK nr. 76774880

  • E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

  • Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

  • Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

  • Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden over dit belang prevaleren),
of u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  • Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of  wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  • Veiligheid opslag  van gegevens

Veiligheidscriteria
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware.

  • Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomende geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.