Parkinson

Arjo Mantel is deskundig op het gebied van begeleiding van Parkinsonpatiënten. Iedere woensdagmiddag wordt er door patiënten met Parkinson in groepsverband getraind.  Tevens wordt tijdens dit uur informatie gedeeld, hetzij via gesprekken hetzij via filmpjes via het ParkinsonNet. Met name het samen delen en samen herkennen heeft hierin de meerwaarde.  Zie ook KENNISNETWERKEN.