Vallen Verleden Tijd (valpreventie programma)

Valpreventie programma

‘Vallen Verleden Tijd’ is een valpreventie-programma voor thuiswonende ouderen met als doel om valincidenten te voorkomen.

Belang van valpreventie:
Vallen vormt een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Vallen heeft grote gevolgen, zowel fysiek, psychosociaal als maatschappelijk. Eén op de drie ouderen valt minimaal éénmaal per jaar en per jaar belanden ongeveer 60.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat ze gevallen zijn. Daarnaast worden veel mensen na een val angstiger om te bewegen en gaan activiteiten vermijden waardoor hun conditie verslechtert. om het aantal valincidenten te verminderen is een valpreventieprogramma opgezet: Vallen Verleden tijd.

Het programma is bericht op ouderen (55+) die problemen ervaren met bewegen of lopen, vallen of valangst hebben en in staat zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder hulpmiddel.
Indien u niet 15 minuten zonder hulpmiddel kunt lopen, kan het programma aangepast gevolgd worden

Het programma

Het programma duurt vijf wegen (twee keer per week) onder begeleiding van (geriatrie)fysiotherapeuten. Omdat de meeste ongevallen bij ouderen vaak in of om het huis plaatsvinden, worden dergelijke situaties in het programma gesimuleerd, zoals bijvoorbeeld ongelijke tegels op het trottoir. In het programma wordt geleerd hoe vallen voorkomen kan worden en hoe te handelen wanneer het toch misgaat. Naast het voorkomen van lichamelijk letsel, wordt ook valangst vermindert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende onderdelen zoals een hindernis met dagelijkse obstakels; spelvormen en valtraining. Een les duur 1,5 uur. Bewezen effectiviteit: ‘Vallen Verleden Tijd’ is ontwikkeld in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Wetenschappelijk is aangetoond dat door deelname aan dit programma het aantal valincidenten bij ouderen met 46% daalt en de valangst met 69% verminderd.

Het programma

In de meeste gevallen wordt de cursus (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet vergoed worden, kost het programma € 195,00.

Deelname:
Heeft u interesse om aan dit programma deel te nemen? Neem dan contact op met Rianne Aarnink-Klein Brinke.

Chat openen
Hallo! Kunnen we u ergens bij helpen?
Hallo, welkom bij Fysio Medisch Centrum Rijssen. We beantwoorden via de WhatsApp 5 dagen per week, tussen 08.00 - 17.00 uur. Open nu de WhatsApp en stel uw vraag!