Medisch Centrum Rijssen

De bouw van het Medisch Centrum Rijssen is in mei 2009 afgerond.  Sinds 15 juni 2009 bestaat de huidige praktijk in het Medisch Centrum Rijssen, Wijnand  Zeeuwstraat 26E. Vanaf 1 april 2016 onder de naam

Fysio Medisch Centrum Rijssen.

De praktijk heeft structureel overleg met de diverse huisartsenpraktijken. Binnen het Medisch Centrum is het eenvoudiger overlegstructuren te creëren en te onderhouden met de diverse disciplines binnen het centrum (we werken  ten slotte in één gebouw).

Naast behandelkamers hebben we tevens een grote oefenzaal tot onze beschikking.

894197_9264_nl_editorphoto11  661579_9264_nl_editorphoto9

850672_9264_nl_editorphoto8  386225_9264_nl_editorphoto14