Manuele therapie en Kinder-Manuele therapie

De manueel therapeut. Analist van je lijf!
De manueel therapeuten in onze praktijk zijn Arjo Mantel en Joyce te Pas.
Bewegingsvrijheid. Daarvoor ga je naar de manueel therapeut. Want als je bewegingsvrijheid verminderd is, kan manuele therapie de oplossing bieden. Doordat de manueel therapeut je complete lichaam beoordeelt in plaats van slechts één onderdeel, kan hij een heldere analyse maken van wat er mankeert.

De manueel therapeut beoordeelt alle gewrichten in samenhang en zoekt verbanden. Hij of zij kijkt dus verder dan de specifieke klacht.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:
– hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
– nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen.
– lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen.
– hoge rugklachten in combinatie met rib- borstpijn.
– duizeligheid bij het bewegen van de nek.
– kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten.
– heupklachten.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.(Bron: NVMT)

De behandeling:
Na een screening kunnen een intake en lichamelijk onderzoek volgen. De manueel therapeut zal dan ook vragen stellen over uw klachten: bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut uw houding en bewegingen beoordeelt en uw gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt de mogelijkheden voor andere vormen van behandeling. Zo heeft u dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Arjo Mantel is tevens kinder-manueel therapeut.
Wat is kinder-manueeltherapie?
Een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie (passend binnen het beroepscompetentieprofiel
van de NVMT) kan worden toegepast op zuigelingen die een blijvende beperking hebben in het
functioneren van hun nekje.
Dit wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).
De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie van nek en hoofd en/of
overstrekking van de nek die beiden (bijna) niet doorbreekbaar zijn. Door het aanhoudende karakter
van de dwangstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan, de zogenoemde Deformatieve
Plagiocephalie. Ook gaat de zuigeling over het algemeen met zijn hele lichaam strekken korte tijd na de
geboorte.
Meer informatie kunt u vinden onder de kop Kinderfysiotherapie.