SchouderNetwerk

SchouderNet

Het SchouderNet is een netwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten in de regio van het Deventer Ziekenhuis. Het opzetten van dit Schoudernet is een initiatief van het SchouderTeam van het Deventer Ziekenhuis. De doelstelling is om de zorg voor patiënten met schouderklachten, gedurende de gehele klachten- of herstelperiode, beter op elkaar af te stemmen. In 2006 is er een start gemaakt met de selectie van de netwerkleden. Alle leden hebben scholing gevolgd welke georganiseerd zijn door Saxion Hogeschool in samenwerking met het SchouderTeam van het Deventer Ziekenhuis. Alle netwerkleden zijn kwaliteit geregistreerde fysiotherapeuten. De netwerkleden komen 4 keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen en protocollen en producten te ontwikkelen t.a.v. een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met schouderklachten.

Joyce te Pas heeft zitting in het Schoudernetwerk. Zij behandelt de patiënten die in het Deventer Ziekenhuis onder behandeling zijn. Echter ook de ‘schouder’patiënten die vanuit andere ziekenhuizen (Almelo, Roosendaal, Zwolle etc.) begeleiding nodig hebben worden behandeld.

Chat openen
Hallo! Kunnen we u ergens bij helpen?
Hallo, welkom bij Fysio Medisch Centrum Rijssen. We beantwoorden via de WhatsApp 5 dagen per week, tussen 08.00 - 17.00 uur. Open nu de WhatsApp en stel uw vraag!