Kinder Manuele therapie, HCFS (KISS-syndroom)

Met ingang van 2015 is de term  “KISS-syndroom” verlaten en is deze vervangen door de term Hoog Cervicale Functie Stoornis bij kinderen, afgekort HCFS.
In plaats van de veel bekendere term KISS wordt nu HCFS gebruikt. De wijziging heeft te maken met het in werking treden van het Kinder Manueel Therapeuten register (http://www.ewmm.net).
HCFS houdt in dat een kindje een bewegingsstoornis in de nek heeft, waardoor het problemen heeft met normaal bewegen. Dit kan zich uiten in een sterk gekromde houding, waarbij het hoofdje voortdurend naar dezelfde kant wordt gehouden, of waarbij de baby zich veelvuldig overstrekt. Hierbij kunnen nog andere symptomen optreden, die bij iedere baby weer anders kunnen zijn. Langdurig en heftig huilen kan hier één van zijn.
HCFS ontstaat vaak door een zware bevalling; een navelstrengomstrengeling, een meerlingenzwangerschap en dergelijke.
Arjo Mantel, kinder manueel therapeut, kan dit probleem meestal in enkele behandelingen oplossen. De behandeling verloopt erg mild.
Kijkt u voor een uitgebreide symptomenlijst op www.kiss-kinderen.nl.