Geriatriefysiotherapie

Rianne Aarnink verzorgt de geriatrie fysiotherapie in onze praktijk.

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor 203806_nl_editor-photo7ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

De doelgroep van de geriatriefysiotherapeut bestaat voornamelijk uit ‘kwetsbare ouderen’ en patiënten met een hoge (viologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Dit zijn ouderen die door diverse factoren uit balans dreigen te raken of zijn geraakt ten aanzien van hun zelfredzaamheid, maatschappelijke en communicatieve vaardigheden, zelfsturing en autonomie. het gevolg is een neerwaartse spiraal, waardoor steeds grotere zelfzorgtekorten ontstaan. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, claudicatio intermittens (etalagebenen), hart en vaatlijden, osteoporose of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het dagelijks bewegen van de patiënt in zijn leefomgeving (bijv. in eigen thuissituatie of in een verzorgingshuis). De geriatriefysiotherapie streeft er in het algemeen naar een positieve bijdrage te leveren aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven, zodat de patiënt zo zelfstandig mogelijk blijft in het dagelijks handelen en hierdoor toenemende afhankelijkheid verminderd. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Dit door bijvoorbeeld informeren over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.