0-4 jaar

Een kind tussen de 0-4 jaar kan met de volgende problematiek bij de kinderfysiotherapeut terechtkomen:

–          voorkeurshouding/afplatting van het hoofd
–          motorische ontwikkelingsachterstand
hij/zij kan bijv. niet komen tot omrollen, kruipen, staan of lopen
–          veel huilen
–          frequent overstrekken
–          billenschuiver
–          aangeboren of verworven aandoening
bijv. cerebrale parese, spina bifida, plexus brachialis leasie, syndromale afwijking
–          opvallende manier van bewegen
–          bewegingsonrust of bewegingsangst